Toimintakansio

 

TOIMINTAKANSIO

Sisällysluettelo

Toiminta-ajatus. 3

Toiminnan tavoitteet vuonna 2020. 3

NUORISOTOIMIKUNTA. 3

Nuorisopäällikkö. 3

Nuorisotoimikunta. 3

VALMENNUSTOIMIKUNTA.. 3

Valmennusvastaava. 3

Valmennustoimikunta. 4

Talvikauden suunnittelu ja siihen liittyvät valmistelut. 4

Kesäkauden suunnittelu ja siihen liittyvät valmistelut. 4

KILPAILUTOIMIKUNTA.. 4

Kilpailuvastaava. 4

Kilpailutoimikunta. 4

Kioski- ja asustevastaava. 5

Tiedotustoiminta, tiedottaja. 5

VALMENNETTAVAT. 6

Urheilijasopimus. 6

Valmentajan valmennustuki 7

Muut maksettavat kulukorvaukset. 7

Matkustussääntö ja leirityskorvaukset. 7

SM-kilpailut. 7

Leiritysmaksut (Hämsyn/SUL:n leiritykset?). 8

Muut tilaisuudet. 8

Yleistä matkakuluista ja korvauksista. 8

Ryhmien maksut. 9

 

 

Viialan Valtti on Akaassa Etelä-Pirkanmaalla toimiva yleisurheiluseura.

Toiminta-ajatus

Seuran toiminnan tarkoituksena on kasvattaa lapsille urheilun ja liikkumisen kipinä, joka kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan loppuiäksi. Toiminta on niin laadukasta, että se mahdollistaa urheilijan kehittymisen kansalliselle ja kansainväliselle tasolle.

Toiminnan tavoitteet vuonna 2020

 • olla Etelä-Pirkanmaan johtava yleisurheiluseura
 • päästä Seuracupissa finaaliin
 • saanut urheilijoita SM-mitaleille
 • tarjota toimintaa, joka houkuttelee valtaosan alueen nuorista mukaan harrastamaan
 • tarjota valmennusta alueen kärkiurheilijoille
 • saada seuraan pätevä tukihenkilöstö urheilijoille
 • seuran toiminnassa on vähintään 5 valmentajaa
 • olla seura, jonne jokaisen on mukava tulla

NUORISOTOIMIKUNTA

Nuorisopäällikkö

 • nuorisopäällikön tehtäviin kuuluu 7-13-vuotiaiden toiminnan suunnittelu
 • nuorisopäällikkö kokoaa nuorisotoimikunnan

Nuorisotoimikunta

 • päättää kesäkauden harjoitusryhmät ja valitsee ryhmien ohjaajat
 • päättää talvikauden ryhmät ja niiden ohjaajat
 • järjestää viikkokisasarjan
 • tekee esityksiä tarvittavista harjoituspaikoista
 • hankkii tai tekee esityksiä tarvittavista harjoitusvälineistä

Toiminnan suunnittelu

 • kesän harjoitusten suunnittelu
 • aloitustilaisuuden ja päättäjäisten suunnittelu
 • kannustaa nuoria urheilijoita osallistumaan kilpailuihin, järjestää mahdollisia kisamatkoja
 • järjestää yhteistoimintaa

 

VALMENNUSTOIMIKUNTA  

Valmennusvastaava 

 • valmennusvastaavan tehtäviin kuuluu SM-ikäisten urheilijoiden harjoittelun suunnittelu
 • valmennusvastaava kokoaa valmennustoimikunnan. Toimikunnan kokoa ei ole määritelty. 
 • valmennusvastaava huolehtii, että seuran kaikki SM-ikäiset urheilijat saavat riittävän tasokasta valmennusta. 
 • valmennusvastaava motivoi valmentajia ja ohjaajia kouluttamaan itseään.
 • valmennusvastaava järjestää seuran ohjaajille ja valmentajille koulutusta.
 • valmennusvastaava vastaa SM- ja muiden arvokilpailujen ilmoittautumisten ja majoittautumisten järjestämisestä sekä huolehtii, että kilpailussa on urheilijoilla vastuuhenkilö mukana. Valmennusvastaava huolehtii, että matkat kilpailuihin järjestetään urheilijan ja seuran kannalta järkevästi.
 • syksyllä valmennusvastaava varaa ja järjestelee seuran talvileiritykset. 
 • valmennusvastaava vastaa seuran urheilijoiden ominaisuustestauksista ja pitää yllä taulukkoa tuloksista. 

Valmennustoimikunta 

 • kokoontuu säännöllisesti valmennuspäällikön kutsumana
 • pitää tarvittavaa muistiota kokoontumisissa päätetyistä asioista
 • hankkii tai tekee esityksiä tarvittavista harjoitusvälineistä
 • valmennustoimikunta päättää urheilijat, jotka osallistuvat leirityksiin.  
 • huolehtii, että seurassa on riittävästi koulutettuja ohjaajia ja valmentajia
 • sitouttaa koulutetut ohjaajat ja valmentajat toimintaan

Toiminnan suunnittelu 

  

Talvikauden suunnittelu ja siihen liittyvät valmistelut 

 • valmennustoimikunta päättää keväällä talvikauden harjoitusajat ja -paikat. 
 • valmennusvastaava laskee urheilijoiden valmennustuen määrän ja ilmoittaa sen urheilijoille.
 • valmennustoimikunta huolehtii toiminnan riittävästä tiedottamisesta

 

Kesäkauden suunnittelu ja siihen liittyvät valmistelut

 • valmennustoimikunta päättää syksyllä kesäkauden harjoitusajat ja -paikat. 
 • sovitaan, kuka toimii vastuuvalmentajana pm- ja SM-kilpailuissa ja kuka hoitaa ilmoittamisen ja majoituksen varaamiset.

 

KILPAILUTOIMIKUNTA

Kilpailuvastaava

 • kilpailuvastaava vastaa kilpailutoiminnan kehittämisestä
 • kilpailuvastaava kokoaa kilpailutoimikunnan

Kilpailutoimikunta

 • hoitaa kesän kilpailujen anomiset (15.2.mennessä)
 • huolehtii, että kilpailuissa on riittävästi nimettyjä toimihenkilöitä
 • järjestää tuomarikoulutusta
 • kehittää kilpailuolosuhteita
 • huolehtii, että kilpailuvälineet ovat kunnossa ja niitä on riittävästi
 • hankkii palkinnot kesän kilpailuihin ja muihin tapahtumiin

Kioski- ja asustevastaava

 • Tapahtumien muonitus
  • miettii kisakioskin valikoiman ja myyntihinnat.
  • tilaa ja hankkii kioskiin tarvittavat elintarvikkeet ja muut tarvikkeet.
  • kokoaa tiimin kisakioskin pitäjiksi. Opastaa kisakioskin toiminnan.
  • varmistaa elintarvikkeiden oikean käsittelyn ja säilytyksen.
  • huolehtii, että niillä henkilöillä, joilla tarvitsee olla hygieniapassi, se on voimassa.
  • jakaa vuorot ja varmistaa, että kilpailuissa on tarpeeksi kioskihenkilökuntaa paikalla.
  • huolehtii vaihtorahoista ja rahojen tilittämisestä.
  • varmistaa että grilli toimii ja kaasua on tarpeeksi.
  • huolehtii tarvittavat ruoat ja tarvikkeet muihin seuran järjestämiin tilaisuuksiin.
  • varmistaa että kilpailujen aikana kentällä on tarvittava määrä kylmäpakkauksia ja muita ensiaputarvikkeita saatavilla.
  • jos kilpailujen yhteydessä on tarvetta seuran asujen sovitukseen tai luovutukseen, sopii käytännön asioista asustevastaavan kanssa.
 • Asusteiden hankkiminen
 • suunnittelee seuran asusteet ja esittelee ne hallitukselle
 • hoitaa yhteistyön asustetoimittajan kanssa. Tällä hetkellä tuomas.kokkola@nomanesport.com
 • järjestää tarvittaessa asusteista sovitusmahdollisuuden
 • tekee tilaukset ja huolehtii mahdolliset yhteistyökumppaneiden logot valmistajalle
 • huolehtii vaatteiden toimitukset tilaajille ja laskutuksen laskuttajalle
 • huolehtii ylimääräisten asujen säilytyksestä ja kirjanpidosta

 

Tiedotustoiminta, tiedottaja

 • sisäinen tiedottaminen
 • Seuran www-sivujen päivitys
 • tiedotetaan mm. tulevista kilpailuista, esim. seuran omat kilpailut ja pm-kilpailut
 • tehdään sivuille juttua kilpailuista
 • päivitetään valokuvia
 • ulkoinen tiedottaminen
 • Yhteistyökumppanit, paikallislehti Akaan Seutu:
 • tehdään juttuja Akaan Seutuun tärkeimmistä kilpailuista ja tapahtumista
 • tiedotetaan seuran järjestämistä kilpailuista ja tapahtumista
 • kauden lopussa tekee yhteenvedon kaudesta yhteistyökumppaneille

 

VALMENNETTAVAT

Valmennukseen haluavat urheilijat ottavat yhteyttä valmennusvastaavaan ja ilmoittavat halukkuudestaan henkilökohtaiseen valmennukseen. Valmennustoimikunta valitsee urheilijalle sopivan valmentajan. Valmennustoimikunta päättää kausittain valmennuksessa olevat urheilijat.

Urheilijasopimus

Valmennuksessa olevat urheilijasopimuksen allekirjoittaneet urheilijat sitoutuvat seuraaviin ehtoihin:

 • harjoittelevat säännöllisesti valmentajan suunnitteleman ohjelman mukaan. 
 • osallistuu seuran edustajana seuran velvoittamiin kilpailuihin ja tapahtumiin. 
 • käyttää kilpaillessaan seuran edustusasua.
 • käyttää seuran tukijoiden mainoksia edustusasussaan.
 • osallistuu seuran pyytäessä yhteistyökumppaneiden tilaisuuksiin.
 • käyttäytyy hyvän tavan mukaisesti aina edustaessaan seuraa. 
 • urheilija voi vapautua velvoitteistaan vain sairauden tai muun pakottavan syyn perusteella. Tahal­lisesti sopimusta rikottaessa seura voi vaatia antamansa tuen takaisin vuoden lopussa tai vapautua velvoitteestaan korvata urheilijan kuluja.
 • seura voi julkaista urheilijasta kuvia tai muita juttuja haluamassaan mediassa pr-tarkoituksessa. 

Seura sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

 • Urheilijat saavat valmennustukea pistetaulukon mukaan.
  • arvokilpailu- ja maaotteluedustus 5p. / laji
  • SM-kilpailut osallistuminen 2p / laji, sijoitus 8 parhaan joukkoon 4p.
  • pm- ja aluemestaruuskilpailujen mitalisija 1p.
  • SUL:n tulospistetaulukon vähintään 2. pisteen tuloksen saavuttaminen 1p. ja seuraavan tason saavuttaminen +1p.
  • urheilijasopimuksen allekirjoittaminen 1p.

(valmennusrahapotti / rahasto, kausittain hallituksen esittämä summa / kaikkien yhteensä saavuttamat pisteet = yhden pisteen arvo) 

Valmentajan valmennustuki

Valmentaja tai ohjaaja on suorittanut tutkinnon ja on toiminnassa aktiivisesti mukana. Valmentajalle maksetaan puolet valmentajan urheilusopimuksen allekirjoittaneiden valmennettavien keräämästä rahasta kulukorvauksina. Lisäksi maksetaan suoritetus koulutuksen mukaan:

 • Ammattivalmentajatutkinto tai ylempi tutkinto 200€
 • Valmentajatutkinto 150€
 • Nuorisovalmentajatutkinto 100€
 • Nuorten yleisurheiluohjaajakurssi50€
 • Lasten yleisurheiluohjaajakurssi25€/vuosi

Muut maksettavat kulukorvaukset

 • seuran puheenjohtaja 200€
 • seuran sihteeri 100€
 • jäsenrekisterin hoitaja 100€
 • toimikuntien vetäjät 100€/vuosi

Matkustussääntö ja leirityskorvaukset

SM-kilpailut

 • Seura maksaa urheilijasopimus-urheilijalle SM-kilpailujen osallistumismaksut sekä matkakulut sisältäen matka-, yöpymis- ja ruokailukustannukset. 
 • Seura maksaa matkakulut vain osallistuvalle urheilijalle, hänen henkilökohtaiselle valmentajalleen tai vaihtoehtoisesti huoltajalleen (jos valmentaja ei ole paikalla).
 • Majoituskuluja korvataan pääsääntöisesti yksi yöpyminen / kilpailupäivä. Etusijalla on pidettävä kisajärjestäjämajoittumista. Hotellimajoittuminen seuran kustannuksella edellyttää aina johtokunnan tai puheenjohtajan päätöstä ennen matkaa.
 • Seura kustantaa SM-kilpailuissa tai muissa arvokilpailuissa urheilijalle ja valmentajalle / huoltajalle ateria / päivä. Pyritään käyttämään kilpailunjärjestäjän ruokailua tai vastaavan hintaluokan ruokailua.

 

Leiritysmaksut

 • Piirileirityksestä alkaen seura maksaa leiritysmaksut urheilijalle ja valmentajalle. Jos valmentaja ei pääse paikalle, maksetaan huoltajan leiritys. Urheilijan omavastuu on 50€ / leirityskausi. Mikäli urheilija osallistuu useampaan kuin yhteen leiritykseen (esim. piirileiritys ja ANMJ), korvataan kulut vain toisesta leirityksestä.
 • seura korvaa matkakulut valmentajalle, jonka kyydissä kulkee leiritykseen valittu /-ja urheiljoita. Leireille kuljetaan kimppakyydeillä

 

Muut tilaisuudet

 • Seura maksaa matkat ja osallistumismaksut seuran johtokunnan hyväksymiin valmennus- ja koulutustilaisuuksiin sekä kokouksiin. Lisäksi matkakorvauksia voidaan maksaa toimitsijatehtävissä oleville erikseen etukäteen sovituista kilpailuista (esim. pm-kilpailut).

 

Yleistä matkakuluista ja korvauksista

 • Oman auton käytöstä maksetaan korvausta 0,20€ / km + 1 snt/km jokaisesta kyydissä olevasta lisähenkilöstä.
 • Kaikki matkat pyritään tekemään yhteismatkoina ja halvinta vaihtoehtoa käyttäen.
 • Jos seura järjestää tilaisuuteen yhteiskuljetuksen, ei kulkua omalla autolla korvata. 
 • Korvattavaksi sovituista osallistumismaksuista seura maksaa kilpailujen varsinaiset osallistumismaksut.
 • Jos osallistuja peruu sovittuun leiritykseen/tilaisuuteen/kilpailuun osallistumisen sairauden tai muun syyn perusteella, seura ei maksa osallistumismaksuja tms korvauksia. Erityistapauksissa tästä voidaan poiketa johtokunnan päätöksellä. Huom. Urheilija saa yleensä jo maksetut leirityskulut takaisin lääkärintodistuksen perusteella.

Ryhmien maksut

Yleisurheilukausi 1.10.-30.9. Maksuihin sisältyy:

 • seuran omat kilpailut
 • piirinmestaruuskilpailujen maksut, ei jälki-ilmoittautumismaksuja
 • vuosittain hallituksen mahdollisesti erikseen sopimat 1-2 kilpailua muilla paikkakunnilla
 • ohjatut harjoitukset

 

 • valmennettavat, urheilijasopimuksen allekirjoittavat        400€. Maksuun sisältyy henkilökohtainen valmennus, SUL:n leiritykset, edustusasut, harjoituspaikkamaksut, arvokilpailumaksut toimintakansion mukaisesti, menestysbonus toimintakansion mukaisesti, muut kilpailumaksut 80€ saakka
 • Kilparyhmä SM ikäiset (14-sarja ja vanhemmat)                  180€. Maksuun sisältyy ryhmävalmennus, harjoituspaikkamaksut, muut kilpailumaksut 80€ saakka, pm- ja SM kilpailumaksut, SM-kisoihin osallistujille seuran virallinen kilpailuasu puoleen hintaan.
 • kilparyhmä 12-13v (12- ja 13-sarjalaiset)                                 160€. Maksuun sisältyy ohjatut harjoitukset, harjoituspaikkamaksut Akaassa, kilpailumaksut 60€ saakka, pm osallistumismaksut.

 • kilparyhmä 9-11v (9-10- ja 11-sarjalaiset)                               140€. Maksuun sisältyy ohjatut harjoitukset, harjoituspaikkamaksut Akaassa, kilpailumaksut 60€ saakka, pm osallistumismaksut. 

 • Talven 2018 harrasteryhmä 2009-11 syntyneet                              60€. Maksu huomioidaan kesän urheilukoulumaksussa. Talvikausi (loka- maaliskuu) harjoitukset noin kerran viikossa.
 • Kaikkiin maksuihin sisältyy SUL:n lisenssi.

 

 • Ohjaajien ja valmentajien kulukorvaukset kertyvät seuraavasti:
 • 10-50 harjoituskertaa / kausi (noin 1 krt / vko)                     100€
 • 51-100 harjoituskertaa / kausi (noin 2 krt / vko)                  200€
 • 101-200 harjoituskertaa / kausi (noin 3-4 krt / vko)            400€                   
 • 201 -> harjoituskertaa / kausi                                                       600€
 • jos valmentajalla on valmennuksessa urheilijasopimuksen allekirjoittaneita, niin valmentajalla mahdollisuus saada valmennusbonusta Toimintakansion mukaisesti
 • kulukorvaus kertyy matkakustannuksista harjoituksiin, kilpailuihin tms, jossa valmentaja on mukana seuran toimijana. Matkakuluista on pidettävä ajopäiväkirjaa.

seuraa julkisissa tilaisuuksissa edustava ohjaaja tai valmentaja saa seuran edustusasun.

 

Aikuisryhmä

Hallitus päättää seuraavan kauden maksut syksyn kokouksessa.

Seuran maksamat tuet edellyttävät, että urheilija tai hänen huoltajansa on osallistunut seuran toimintaa tukevaan työhön kauden aikana.